Headhunterin vinkit motivaatioon TOP 10

Pääehdokkaiden valikoitumiseen hyvien ehdokkaiden joukosta vaikuttaa vahva osaaminen, tavoitetta tukeva toiminta- ja johtamistyyli, kulttuuriin sopivuus ja kyky uudistaa kulttuuria haluttuun suuntaan. Se, mikä luottamuksen sinetöi haastattelussa on kuitenkin uskottava, monipuolinen motivaatio tehtävään.

”Luottamuksen sinetöi uskottava motivaatio.”

Suorahaussa ehdokkaan motivaatio tarkentuu ja rakentuu usein vasta keskusteluiden edetessä. Ehdokas saa lisää informaatiota ja aikaa pohtia ja peilata uutta mahdollista tehtävää omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja vertaa mahdollisesti tarjolla olevaa tehtävää nykyiseen tehtäväänsä.

Kun koet, että tehtävä olisi juuri sinulle oikea ratkaisu laita motivaatiosi vakuuttamaan puolestasi. Pohdi rikas motivaatiopohja vaikkapa seuraavien kysymysten kautta:

  1. Työn merkityksellisyys – Mitä sinulle merkityksellistä tehtävä tarjoaa. Mikä on sen yhteys oman työelämäsi missioon?
  2. Toimiala – Miksi juuri kyseinen ala ja sen kehitysvaihe kiinnostavat sinua?
  3. Kyseinen yhtiö – Miten olet seurannut yhtiötä ja mitä olet kuullut siitä? Miten yhtiön kokoluokka, kehitysvaihe, omistus, tavoitteet ja kulttuuri kenties sopisi sinulle?
  4. Osaamisen ja kokemuksen soveltaminen tehtävässä – Mitä sinulle kiinnostavaa osaamista pääsisit hyödyntämään tehtävässä?
  5. Tehtävän tarjoamat mahdollisuudet – Mihin sinulle innostaviin asioihin pääsisit mukaan uudessa positiossa? Minkälaiset tavoitteet sinua innostavat?
  6. Tehtävän ja tilanteen tavoitteet ja sen mukainen työskentelytyyli – Miten toimintatapasi, kokemuksesi ja johtamistapasi vahvuudet tukevat tehtävän tavoitteita?
  7. Realistinen käsitys epämotivoivista puolista tehtävässä – Mihin haasteisiin olet myös valmis varautumaan?
  8. Urakehitysvaihe – Miten siirto sopisi sinulle ajoitukseltaan ja tehtävä tasoltaan?
  9. Oma kehittyminen – Mitä mielenkiintoista pääsisit oppimaan tehtävässä?
  10. Mahdolliset poistyöntävät tekijät nykytehtävässä – Miksi olet kaipaamassa muutosta nykyiseen tilanteeseesi?

”Suorahaun pääehdokashaastatteluissa kyse on molemminpuolisesta myyntitilanteesta. Realismi on tärkeää luottamuksen rakentamisessa.”

Konsultti ja asiakas ”myyvät” yhtiötä ja kiinnostavaa tehtävää ehdokkaalle. Houkuttelevuuden rinnalla realismi on tärkeää luottamuksen rakentamisessa. Ehdokas myy sitä, mitä hänellä olisi tarjota tehtävässä. Mahdollisimman autenttinen, avoin ja realistinen käsitys puolin ja toisin antaa kestävän pohjan uudelle yhteistyölle. Myös motivaation kannalta tärkeät huolenaiheet on tärkeä keskustella tässä vaiheessa, jotta valinta on molemmin puolin pitävällä pohjalla.