Yrityskauppoihin varmempaa onnistumista

Elämme parhaillaan yrityskauppojen kuumaa aikaa. Kaupat näkyy kiireenä ostajilla, ostettavilla, eri kokoisilla sijoittajilla, juristeilla, konsulteilla – ja myös meillä suorahaussa M&A -kyvykkäiden roolien hakuna kasvuhakuisiin yrityksiin. Olen itse tähän aiheeseen syttynyt nyt tosissani ja sparrannut due diligence – nykykäytänteistä ja niiden täydentämisen tarpeista arvostamieni henkilöiden kanssa, joille M&A  kuuluu tiiviisti arjen agendalle.

 

Toistuvan samat kompasteet

Havainto M&A -onnistumisten haasteista on kokemusdatan ja  tutkimusten kautta toistuvan unisono’ssa sama:

  1. Riittävästi ei ole käytettävissä tietoa avainhenkilöistä
  2. Liian vähän huomioidaan organisaatiokulttuurien vaikutusta 

Yrityskauppa/sijoittaminen -aihe ja niissä onnistuminen on kiinnostanut itseäni urani alkuvaiheista, muttei ole vielä koskaan aiemmin sopinut näin hyvin työrooliini tai en ole ehtinyt siihen paneutua. Ei näemmä kukaan muukaan, jos katsoo oppimiskäyrää Johtajat & kulttuuri -osuuden dd-käytänteissä. Voisiko nyt olla korkea aika avata täydentävä doktriini ja alkaa tuoda johtamisen ja kulttuurin osalta yrityskauppojen onnistumista tukevaa arviodataa? Kyllä, sanovat aihetta sparranneet.

 

Keskeiset aiheet, joista tarve saada paremmin dataa

M&A – keskustelukumppanini nostivat seuraavia sisältöjä tarpeelliseksi nykyisen dd-datansa rinnalle:

  1. Johdon kyvykkyys johtaa nykyistä strategiaa
  2. Nykyisen johdon kyvykkyys johtaa yritysoston jälkeistä haluttua uudistusta ja toteuttaa sille asetettuja tavoitteita

Myös seuraavat kysymykset kiinnostivat johdon auditoinnin sisällön kehittämisalueina:

1.Mitä olen ostamassa? – Johdon auditoinnin tulisi tuoda ostajalle analyyttistä tietoa ostettavan yrityksen johdon kyvykkyydestä, sitoutumisesta ja kulttuurista. Arvio kuvaa johdon ja kulttuurin vahvuudet ja puutteet suhteessa ostavan yrityksen tavoitteisiin.

2.Miten hyödynnämme nykyisen johdon? – Johdon auditoinnin tulisi antaa selkeät suositukset avainhenkilöiden parhaaseen hyödyntämiseen, sitouttamiseen,  johtamiseen ja rajoitteiden huomioimiseen.

3.Miten nopeutamme oston jälkeistä arvon nousua? –Arvion tulisi ottaa kantaa nykyisen ohella myös halutun strategian mukaisiin osaamisiin ja niiden täydennystarpeisiin. Arvion tulisi valottaa myös organisaatiokulttuurin vauhdittavia ja hidastavia tekijöitä, jotka hyödyttävät ostajaa/sijoittajaa.

Pragmaattista konkretiaa dd -käyttöön

Haaveilen juuri nyt aloittavani pragmaattisen soveltavan (ei-akateemisen) tutkimuksen ja pilotti -caset tämän aiheen parissa. Jos jaat saman agendan niin olehan yhteydessä ja keskustellaan, miten voisimme kenties yhteistyössä hyödyttää suomalaisen liike-elämän kehittymistä käytännössä yritysosto- ja sijoittamisen arviointikäytänteiden kanssa.

Eikös näin, että joskus on hauska valita osaamiselleen sellainen projekti, joka jotenkin uudistaa mutta myös samalla rakentuu tutun vahvuuden päälle? (Tätä motivaatiota kutsutaan myös (uran) keski-ikään kuuluvaksi..! Tunnistatko sinäkin?) Tietyssä vaiheessa kokemuspääomaa on kertynyt sen verran, että tietää jo vahvuutensa eikä välttämättä halua suuria liikkuja pois erityisalueeltaan  – mutta silti viriää tarve kokea myös uudistuvansa ja kehittyvänsä jonkinlaisen hyvän, uuden myötä. Kaikki sparraajani sanovat aiheelle Go for it! Täytyyhän siis fiksuja, kokeneita ihmisiä uskoa ja laittaa tämä asia liikkeelle, eikö! Kiitos ajastanne ja ajatuksistanne.

Jos haluat suositella jotakin kiinnostavaa tutkimusta, tietämääsi mallia tai tahoa, johon tutustua tämän aiheen parissa niin otan mielelläni suosituksia. mia.aspegren@momentous.fi

Mainiota maaliskuuta ja lähestyvää kevään käännettä. Tässä kuussa yrityskauppoja kuoriutuu kohta kilpaa pääsiäismunien kanssa!

yst.t. Mia